Brezplačna priprava vlog za javni poziv zmanjšanja energetske revščine (javni poziv ZER)


Namenjeno samo gospodinjstvom, podvrženim energetski revščini. 


Kot uradni koordinator Eko sklada nudimo brezplačno asistenco in v celoti brezplačno vodimo postopke oddaje vlog. 

Do 100% subvencije in brezplačnega vodenja postopkov ste upravičeni, če kot član materialno ogroženega gospodinjstva izpolnjujete VSAJ ENEGA od teh pogojev:
  • ste prejemnik ali upravičenec do denarne socialne pomoči,
  • ste prejemnik varstvenega dodatka,
  • ste bili v zadnjih 2 letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat upravičeni do izredne denarne socialne pomoči,
  • ste (bili) prejemnik energetskega dodatka,
  • če iz zadnje odločbe o otroškem dodatku izhaja, da družinska skupnost vlagatelja sodi do vključno 3. dohodkovnega razreda.
Pišite nam preko spodnjega obrazca, če izpolnjujete pogoje.